OPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Kędzierzyn-Koźle, ul. B. Śmiałego

A
M
Nazwa stacji Kędzierzyn-Koźle, ul. B. Śmiałego Krótka nazwa stacji OPO001
Krajowy kod stacji OpKKozBSmial Międzynarodowy kod stacji PL0218A
Strefa strefa opolska Klasyfikacja stacji tła
Adres Kędzierzyn-Koźle, 47-232, Bolesława Śmiałego Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel GIOŚ
Opole, 45-03, Nysy Łużyckiej 42
77/453 99 06
opole@pios.gov.pl
Cel pomiarowy zdrowie ludzkie

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
BZN - Benzen CO - Tlenek węgla NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu
NOX - Tlenki azotu O3 - Ozon PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5 PM10 - Pył zawieszony PM10
SO2 - Dwutlenek siarki
Pomiary mierzone metodą manualną
AS_PM10 - arsen w PM10 BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 CD_PM10 - kadm w PM10 NI_PM10 - nikiel w PM10
PB_PM10 - ołów w PM10 PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 18.23657500
Szerokość geograficzna N 50.34960833
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. 181 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia

Otoczenie stacji