OPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Głubczyce,ul. Ratuszowa

M
Nazwa stacji Głubczyce,ul. Ratuszowa Krótka nazwa stacji OPO132
Krajowy kod stacji OpGlubRatusz Międzynarodowy kod stacji
Strefa opolska Klasyfikacja stacji tła
Adres Głubczyce, 48-100, Ratusz Metoda pomiaru manualny
Właściciel
Cel pomiarowy

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą manualną
AS_PM10 - arsen w PM10 BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 CD_PM10 - kadm w PM10 NI_PM10 - nikiel w PM10
PB_PM10 - ołów w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 17.83051
Szerokość geograficzna N 50.200778
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. 0 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia