OPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Prudnik, ul. Podgórna

A
M
Nazwa stacji Prudnik, ul. Podgórna Krótka nazwa stacji OPO006
Krajowy kod stacji OpPrudPodgorMOB Międzynarodowy kod stacji PL0719A
Strefa strefa opolska Klasyfikacja stacji tła
Adres Prudnik, 48-200, Podgórna 5 Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel GIOŚ
Cel pomiarowy zdrowie ludzkie

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
PM10 - Pył zawieszony PM10
Pomiary mierzone metodą manualną
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 17.591909
Szerokość geograficzna N 50.320858
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. 0 Rodzaj parametrów

Otoczenie stacji