OPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Strzelce Opolskie, ul.Kardynała Wyszyńskiego

A
M
Nazwa stacji Strzelce Opolskie, ul.Kardynała Wyszyńskiego Krótka nazwa stacji OPO009
Krajowy kod stacji OpStrzOpWyszMOB Międzynarodowy kod stacji PL0767A
Strefa strefa opolska Klasyfikacja stacji tła
Adres Strzelce Opolskie, 47-100, Kardynała Wyszyńskiego 8b Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel GIOŚ
Cel pomiarowy

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
BZN - Benzen NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu
PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5 PM10 - Pył zawieszony PM10
Pomiary mierzone metodą manualną
AS_PM10 - arsen w PM10 BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 CD_PM10 - kadm w PM10 NI_PM10 - nikiel w PM10
PB_PM10 - ołów w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 18.288206
Szerokość geograficzna N 50.509334
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. 234 Rodzaj parametrów