OPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Brzeg, ul.Poprzeczna

A
M
Nazwa stacji Brzeg, ul.Poprzeczna Krótka nazwa stacji OPO012
Krajowy kod stacji OpBrzegPoprzMOB Międzynarodowy kod stacji PL0788A
Strefa strefa opolska Klasyfikacja stacji tła
Adres Brzeg, 49-304, Poprzeczna 1 Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel
Cel pomiarowy

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
BZN - Benzen NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu
PM10 - Pył zawieszony PM10 PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5
Pomiary mierzone metodą manualną
AS_PM10 - arsen w PM10 BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 CD_PM10 - kadm w PM10 NI_PM10 - nikiel w PM10
PB_PM10 - ołów w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 17.462579
Szerokość geograficzna N 50.849509
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. 147 Rodzaj parametrów