OPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Zdzieszowice, ul. Piastów

A
M
Nazwa stacji Zdzieszowice, ul. Piastów Krótka nazwa stacji OPO002
Krajowy kod stacji OpZdziePiast Międzynarodowy kod stacji PL0222A
Strefa strefa opolska Klasyfikacja stacji tła
Adres Zdzieszowice, 47-330, Osiedle Piastów Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel GIOŚ
Opole, 45-03, Nysy Łużyckiej
77/453 99 06
opole@pios.gov.pl
Cel pomiarowy zdrowie ludzkie

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
BZN - Benzen PM10 - Pył zawieszony PM10
Pomiary mierzone metodą manualną
AS_PM10 - arsen w PM10 BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 CD_PM10 - kadm w PM10 NI_PM10 - nikiel w PM10
PB_PM10 - ołów w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 18.12073889
Szerokość geograficzna N 50.42353333
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. 195 Rodzaj parametrów wszystko

Otoczenie stacji