OPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Olesno, ul. Słowackiego

A
Nazwa stacji Olesno, ul. Słowackiego Krótka nazwa stacji OPO004
Krajowy kod stacji OpOlesSlowac Międzynarodowy kod stacji PL0553A
Strefa strefa opolska Klasyfikacja stacji tła
Adres Olesno, 46-300, Słowackiego Metoda pomiaru automatyczny
Właściciel GIOŚ
Opole, 45-035, Nysy Łużyckiej 42
77/453 99 06
opole@pios.gov.pl
Cel pomiarowy zdrowie ludzkie

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu O3 - Ozon
PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 18.41687778
Szerokość geograficzna N 50.87698333
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. 239 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia

Otoczenie stacji