OPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Kluczbork, ul. Mickiewicza

M
Nazwa stacji Kluczbork, ul. Mickiewicza Krótka nazwa stacji OPO111
Krajowy kod stacji OpKluczMicki Międzynarodowy kod stacji
Strefa strefa opolska Klasyfikacja stacji tła
Adres Kluczbork, 46-200, Mickiewicza Metoda pomiaru manualny
Właściciel
Cel pomiarowy

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą manualną
AS_PM10 - arsen w PM10 BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 CD_PM10 - kadm w PM10 NI_PM10 - nikiel w PM10
PB_PM10 - ołów w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10 PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5
Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 18.20750000
Szerokość geograficzna N 50.97194444
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. Rodzaj parametrów zanieczyszczenia

Otoczenie stacji