OPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Nysa, ul. Rodziewiczówny

M
Nazwa stacji Nysa, ul. Rodziewiczówny Krótka nazwa stacji OPO117
Krajowy kod stacji OpNysaRodzie Międzynarodowy kod stacji
Strefa strefa opolska Klasyfikacja stacji tła
Adres Nysa, 48-300, Rodziewiczówny Metoda pomiaru manualny
Właściciel
Cel pomiarowy

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą manualną
AS_PM10 - arsen w PM10 BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 CD_PM10 - kadm w PM10 NI_PM10 - nikiel w PM10
PB_PM10 - ołów w PM10 PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5
Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 17.33166667
Szerokość geograficzna N 50.45888889
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. Rodzaj parametrów zanieczyszczenia

Otoczenie stacji