OPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Opole os. Armii Krajowej

A
M
Nazwa stacji Opole os. Armii Krajowej Krótka nazwa stacji OPO123
Krajowy kod stacji OpOpoleOsAKr Międzynarodowy kod stacji
Strefa miasto Opole Klasyfikacja stacji tła
Adres Opole, 45-285, Os. Armii Krajowej Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel GIOŚ
Cel pomiarowy

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
BZN - Benzen NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu
O3 - Ozon SO2 - Dwutlenek siarki
Pomiary mierzone metodą manualną
AS_PM10 - arsen w PM10 BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 CD_PM10 - kadm w PM10 NI_PM10 - nikiel w PM10
PB_PM10 - ołów w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10 PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5
Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 17.950278
Szerokość geograficzna N 50.676856
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. Rodzaj parametrów zanieczyszczenia

Otoczenie stacji